Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

Vergroten capaciteit

Delen via:   

De bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Lelystad en Ens wordt geschikt gemaakt voor meer transport van elektriciteit. De productie van duurzame energie, zoals van wind en zon, kent pieken en dalen en vereist grote transportcapaciteit over langere afstanden. Daarom is het nodig om de transportcapaciteit van verschillende verbindingen, waaronder Lelystad-Ens, te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit.

TenneT combineert het vergroten van de transportcapaciteit met groot onderhoud. De masten zijn inmiddels 50 jaar oud. TenneT gaat het volgende doen:

  • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
  • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
  • Versterken van de funderingen van een aantal masten. Er loopt nog onderzoek om vast te stellen voor welke masten dat nodig is.
  • Vervangen staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
  • Schilderen van de masten.
  • Op of bij de hoogspanningsstations in Lelystad en Ens worden technische maatregelen genomen, waardoor het magneetveld van de verbinding na de werkzaamheden smaller wordt of gelijk blijft in de buurt van de hoogspanningsverbinding.
  • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.

Varkenskrullen worden aangebracht om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.