Waar vinden nog meer van dergelijke projecten plaats?
Delen via:   

Het vergroten van de capaciteit van deze verbinding maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u op de website van het programma.