Waar kan ik terecht met mijn klacht of mijn vraag?
Delen via:   

TenneT hecht veel waarde aan goed contact met omwonenden en belangstellenden. Op de pagina Contact staat hoe u kunt reageren en vragen kunt stellen.