Waar gaat het precies om?
Delen via:   

TenneT vergroot de transportcapaciteit van een circa 20 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding.  Het gaat om 54 hoogspanningsmasten.