Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

Datum en locatie inloopavond bekend

Delen via:   
13 / 03 / 2019

De hoogspanningsverbinding Lelystad-Ens wordt geschikt gemaakt voor meer elektriciteitstransport van (duurzaam opgewekte) energie. Om te kunnen starten met de werkzaamheden heeft TenneT een omgevingsvergunningen nodig. Van vrijdag 15 maart tot en met donderdag 25 april 2019 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage (zie kennisgeving) op het gemeentehuis Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1, 8302 BW in Emmeloord en digitaal op www.bureau-energieprojecten.nl.

Graag informeren wij u over nut en noodzaak van dit project, de uit te voeren werkzaamheden, de omgevingsvergunningen en de planning. Daarom organiseren het ministerie van EZK en TenneT gezamenlijk een inloopavond. U kunt tussen 19.00 tot 21.00 uur binnenlopen op: Donderdag 4 april 2019 bij 11 Beaufort, Domineesweg 11, 8308 PG in Nagele. Tijdens deze inloopavond kunt u ook een zienswijze mondeling doorgeven aan één van de aanwezige notulisten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.