Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

Belangrijke projecten via Rijkscoördinatieregeling

Delen via:   
22 / 08 / 2018

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet en dat is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

Voor het project Lelystad-Ens zal de minister van Economische Zaken en Klimaat de vergunningenprocedure coördineren. De betrokken overheden, met name gemeenten, blijven verantwoordelijk voor de besluiten (zoals omgevingsvergunningen). Alle besluiten voor het  project worden in principe tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met ontvangen adviezen en zienswijzen. TenneT is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de vergunningaanvragen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.