Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

Meer mogelijkheden voor elektriciteitstransport tussen Lelystad en Ens

Delen via:   

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Lelystad en Ens is momenteel af en toe al niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Als TenneT geen maatregelen neemt, zal dat in de toekomst steeds vaker vóórkomen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Die productie groeit zowel 'dicht bij huis' (bijvoorbeeld windenergie in Flevoland en de Noordoostpolder) als 'ver weg' (bijvoorbeeld windenergie op de Waddenzee en in Noord-Duitsland). Als het in die regio's hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Lelystad-Ens vervult een belangrijke rol in deze zeer dynamische stroomtransporten, maar deze verbinding heeft daarvoor momenteel te weinig capaciteit.

TenneT wil de benodigde extra transportcapaciteit realiseren door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit om te voorkomen dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding moet worden aangelegd, die een nieuw beslag op ruimte zou leggen, zeer veel geld zou kosten en een jarenlange planning- en realisatietijd zou kennen. Uitgangspunt is dus om de bestaande verbinding beter te benutten.

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Lelystad-Ens 380kV maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Dit programma is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u op de website van het programma.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.