Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

TenneT

Delen via:   

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland. In totaal gaat het om ca. 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen. Via dat hoogspanningsnet maken 41 miljoen eindgebruikers gebruik van een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Verantwoordelijk

Wij zetten ons op de dynamische Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt volledig in om de netstabiliteit voor burgers en bedrijven in stand te houden en de hoogspanningsinfrastructuur te versterken, waardoor we het grootschalig gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.

Betrokken

Wij worden gemotiveerd door de technische, operationele en maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie en de verwezenlijking van een geïntegreerde energiemarkt in Noordwest-Europa.

Verbonden

Het voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van consumenten, bedrijven en de maatschappij vergt de inzet van alle belanghebbenden. We nemen initiatief, zijn transparant en zijn op samenwerking ingesteld, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.