Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›
Lelystad Ens Onderdeel van programma BBB 380 kV – lees meer ›

Lelystad-Ens

Delen via:   

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Lelystad-Ens 380kV wordt door meerdere partijen samengewerkt. Een omschrijving van de partijen vindt u hieronder.

TenneT

TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, inclusief de verbinding tussen de hoogspanningsstations Lelystad en Ens. Deze verbinding moet in de toekomst meer elektriciteit kunnen transporteren om de sterk fluctuerende transportbehoefte voor duurzame energie aan te kunnen.

Belanghebbenden

TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.